Norwegian National Anthem Sheet Music

Download and print top quality “Ja, Norwegian national anthem sheet music for piano, voice or other instruments for free here.

The National Anthem Sheet Music for Norway

“Ja was officially embraced as the national anthem of Norway in the year of 2019.

From here, you can observe the Norwegian national anthem sheet music online or download the national anthem sheet music for Norway by right clicking the link listed below and then click Save as.


Playing National Anthem Sheet Music for Norway on Piano

By making smaller changes when playing the “Ja on piano, you will see substantial discrepancies in the quality of your performance.

  • Maintain a good posture. Among the very best method to guarantee to keep an excellent posture is to hang a mirror above your piano so you can observe yourself.
  • Unwind, stretch, and warm-up hand and foot muscles whenever you play the piano. The concept is not just to relax physically, but also to open up your ears to the reverb and floating tone of each and every note from the Norwegian national anthem sheet music.
  • Arch the palms – This will help you touch the keys not with entire finger pulps but just with fingertips on the piano.
  • To attain independence in between the hands, practice the melodic and accompaniment components from the sheet music for Norwegian national anthem, independently.
  • To play every single note that you play from the Norway national anthem sheet music to signify something, you will need to focus your attention on distinctions in touch and attack.

Norwegian National Anthem Lyrics in Norwegian

1. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.
og den saganatt som senker
senker drømmer på vår jord.

2. Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre talte
Roma midt imot.
fra dets høye Sverre talte
talte Roma midt imot.

3. Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem,
Tordenskiold langs kysten lynte,
så det lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
andre kunne bare grede,
men det kom igjen!
andre kunne bare grede,
men det kom det kom igjen!

4. Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald!
husker bare hva som hendte
hendte ned på Fredrikshald!

5. Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
det gav døden selv sin ære –
og det gav forlik.
det gav døden selv sin ære –
og det gav det gav forlik.

6. Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret for,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen
gikk vi søderpå;
nu vi står tre brødre sammen,
og skal sådan stå!
nu vi står tre brødre sammen,
sammen og skal sådan stå!

7. Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.
har den Herre stille lempet
så vi vant vi vant vår rett.

8. Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
også vi, når det blir krevet,
for dets fred dets fred slår leir.
Norwegian National Anthem Sheet Music

How to Memorise Norwegian National Anthem Sheet Music?

The more tracks you figure out– the easier for you to discover them. Sight-read a brand-new song everyday (I post every other day!) to establish memory.

One of the very best method to memorise “Ja music sheet is to comprehend the musical structure in Norwegian national anthem music sheet – where song parts start and end, which chord development is used.

One other method to keep in mind well is to read the music score from the Norwegian national anthem music sheet in bed in the evening and evaluate how repetitions vary.

It is really important to memorise as you play the notes from the Norwegian national anthem music sheet: from the very beginning read through one-two bars and play them from memory. Attempt to prevent taking a look at the “Ja music sheet as long as you can when practicing the music piece.

Finally, sing the melody from Norwegian national anthem music sheet or merely hum aloud when playing.